Til toppen
Sorter etter: Navn (a > å)

Elster C4000 in-line

Turbin kombi-måler for kaldtvann (maksimum temp 50 C). Konstruert forhorisontal og vertikal montasje. Har to målere som sikrer høy presisjon både ved lav og høy vanngjennomstrømning. Fjernavlesning ved hjelp av Falcon PR7 pulsgiver(ettermonteres).
m-ec4000

Elster H4000 Helix WP

Vannmengde-måler for «kaldtvann» (maksimum temp 90 C). Kan monteres både horisontalt og vertikalt. Fjernavlesning ved hjelp av Falcon PR7 pulsgiver(ettermonteres). Målerne har utskiftbar kalibrert målerinnsats.
m-eh4000

Helix WP H5000

H5000 er siste generasjon av Woltmann (Turbine) vannmålere fra Elster. 2 pulsutganger som kan programmeres forskjellig, og parallel m-bus ferdig integrert gjør den ideell til f.eks doserings-applikasjoner.
m-eh5000