Til toppen

Prøvetaking

Sorter etter: Navn (a > å)

BU1027 Vannprøvetager

Enkel prøvetager med trykk-vakuum-teknologi. Sprutsikkert kabinett velegnet for veggmontering. Veldig lite vedlikehold. Enkelt displayet og det numerisk tastatur gjør det mulig å programmere sampleren raskt. Instrumentet kan brukes til prøvetaking satt opp mot både tid og volum.
m-bu1027

BU2000 Vannprøvetager

Portabel vannprøvetager med trykk-vakuum teknologi. Kan utstyres for både 24x1L flaske for glass, så vel som plastflasker eller 25L.
BU2000.52.60095

BU3011 Vannprøvetager

Stasjonær prøvetager som bruker trykk-vakuum-teknologi. Robust PE-hus, mikroprosessorstyrt kjølesystem og et enkelt system for å rengjøre prøveflasker. Fungerer i tids-, volum- (flytproportional) eller hendelsesbasert modus.
BU3011.52.90151

BU4012 Vannprøvetager

Stasjonær prøvetager med isolert hus i rustfritt stål, separert kontroll- og prøverom med låsbar dør, fleksible prøvetakingsalternativer og forskjellige flaskekonfigurasjoner. Ideell for bruk i kloakkrenseanlegg og industrielle anlegg og for overvåking av overflatevann. Prøvetakeren benytter trykk-vakuum-prinsippet og fungerer programmert opp imot tid, volum, flyt eller hendelsesbasert modus.
BU4012.52.11111