Til toppen

Kombinasjonsmåler

Sorter etter: Navn (a > å)

Elster C4000 in-line

Turbin kombi-måler for kaldtvann (maksimum temp 50 C). Konstruert forhorisontal og vertikal montasje. Har to målere som sikrer høy presisjon både ved lav og høy vanngjennomstrømning. Fjernavlesning ved hjelp av Falcon PR7 pulsgiver(ettermonteres).
m-ec4000